Kretskort mellan PC och en radio

Obestyckat kretskort för Digitala Moder (t.ex amatörradio) finns hos mig för 30 kr. (6 st kretskort finns totalt.)

T.ex FT8, eller PSK31, eller ”paketradio via ljudkortet” (mha program ”Direwolf”), eller VARA (i ”Winlink 2000”), eller PC-ALE, eller Swale ska inte vara något problem.

Programmet ”Ham Radio Deluxe” har inget problem med att både fjärrstyrning och PTT sköts av en och samma virtuella COM-port.

Kortet låtsas vara en ”Rigblaster Plug&Play”, dvs:

– galvanisk isolation radio <-> PC (mha optokopplare eller trafo)
– USB <-> PC (en virtuell COM-port), och två audiouttag 3,5 mm <-> PC
– PTT mha signal RTS (eller DTR) i PC
– kan nyckla telegrafi mha signal DTR (eller RTS) i PC
– kan läsa en signal från radion till signal DCD (eller DSR) i PC
– kan fjärrstyra en Icom (via dess CI-V-port), eller fjärrstyra en Yaesu
– har fjärrstyrningskontakt som ”Rigblaster Plug&Play”
– har USB-krets från tillverkare FTDI, dvs inget problem att köra i Windows 10
– har dock en kontakt mot radion som ett paketradiomodem, ett hylsdon DE9 (”Rigblaster Plug&Play” har ett 6-poligt runt stiftdon)

Kortet har också VOX (men jag har aldrig provat om det fungerar).

Kortet klarar PC-DART/Swale.
(Bör nog enbart användas till detta om varken radio eller PC tillhör Försvarsmakten.)

Mestadels ytmonterade komponenter (ganska stora).
Sänd epost till rhlind@gmail.com för mera info.