Om denna blogg

Bloggen är i första hand tänkt för tekniknyheter, men t.ex även FRO-nyheter eller nyheter från Försvarsmakten.

Inlägg som bryter mot svensk lag kommer att tas bort, och den som gjort inlägget kommer att varnas.

Innehållet i ett inlägg är en åsikt från den som gjort inlägget, och inte nödvändigtvis något som FRO på något sätt förespråkar.