Paketradio ?

Är ett enkelt sätt att överföra data via radio, om det är korta meddelanden.

Om hastigheten 1200 bit per sekund används, klarar alla radio av att överföra data.
Då används tonen 1200 Hz och tonen 2200 Hz för att överföra information, ovanpå en radiokanal som använder FM.

Standarden för paketradio heter ”AX.25”, och stöder både en virtuell krets (som TCP på Internet), och datagram (som UDP på Internet).
Standarden ”APRS” använder datagram (på paketradio), så att många mottagare kan ta emot samma meddelande.

Se https://en.wikipedia.org/wiki/AX.25

Winlink 2000 ?

Ett bra radiosystem för nödsamband, se https://www.winlink.org/

Winlink 2000 kan antingen användas för att med radio vittja epost, via en brygga (en RMS) mellan radio och Internet, eller man kan sända ett meddelande via radio till en annan lyssnande Winlink-användare.

Alla radioamatörer kan ha gratis epostbrevlåda hos Winlink 2000. Min brevlåda där heter t.ex ”sm0yxi@winlink.org”.

Användarprogrammet Paclink (på en PC) försöker först via Internet, sedan via paketradio mot en RMS, sedan via kortvåg mot en RMS.
(Mot intranätet, uppför Paclink sig som en epostserver, mot t.ex epostklienten ”Mozilla Thunderbird”.)

Det betyder att den PC som kör Paclink kan t.ex vara server på en kommunkontor (för epost-reservvägen). Olika profiler i användarens epostklient styr om man ska koppla upp sig mot den ordinarie epostservern, eller mot den PC som kör Paclink.

Winlink 2000

Se https://www.winlink.org/

Man kan sända meddelande till en annan nod i Winlink 2000, eller utväxla epost via en RMS (radio <-> Internet).

Man kan använda Pactor-modem, eller använda ljudkortet i PC som modem (moderna VARA eller ARDOP), eller använda ”paketradio AX.25”.
Exempel på en RMS är SK5UM.

En RMS kan köras utan Internet, om man vill nå den enbart via radio (t.ex lokalt via paketradio).
Då är den ett ”epostkontor” som enbart nås via radio (paketradio eller kortvåg).
Hyrda radiofrekvenser kan då användas (utanför amatörradiobanden), och även de inom FRO som inte har amatörradiocertifikat kan nå en sådan RMS, via radio.

En RMS kan använda kortvåg (med ett Pactor-modem) för att vidarebefordra epost (via en annan RMS), om egen RMS inte har Internet.

Jag tror FRO kan utan problem få tillstånd från Winlink att använda deras programvara, för nödtrafik på hyrda frekvenser, t.ex på kortvåg.